Uitgelicht

Ledenvergadering

 Beste “buurt” leden,

Via deze weg willen wij jullie allen uitnodigen voor de jaarlijkse leden vergadering. Deze zal plaatsvinden op Vrijdag 29 maart om 19:00 uur. Het buurthuis zal vanaf 18:30 geopend zijn.

Agendapunten Ledenvergadering

  •  Opening door de voorzitter
  •  Notulen jaarvergadering 2018
  •  Jaarverslag door de penningmeester
  • Verslag van de kascontrole commissie
  •  Jaarverslag en vooruitblik door de secretaris
  • Ingekomen stukken
  •  PAUZE
  •  Rondvraag
  • Sluiting

Oud Papier – 16 MaartLET OP!:

* Zet u het papier goed gebundeld, of in dozen voor 09:00 uur buiten.
* Zo dicht mogelijk aan de rijweg.
* Papier dat staat in kratten/kisten of op uw eigendom staat, mogen wij NIET meenemen.

Aanbiedregels van de gemeente Weert

http://www.weert.nl/Ophalen-van-oud-papier-en-karton.html
Het oud papier en karton dient deugdelijk verpakt te zijn, om verwaaiing te voorkomen
Per doos of pakket mag het oud papier niet meer wegen dan 15 kg;
U kunt het oud papier en karton vanaf 7.00 uur op de inzameldag aan de straat zetten. Mocht het oud papier en karton niet worden opgehaald, dient het voor 20.00 uur ’s avonds te zijn binnengehaald.

Bijvoorbaat dank,

Buurtvereniging Noordervijver

Server Crash

Sommige leden hebben het al vernomen, de hdd in mijn oude server zit op zijn einde. Omdat ik net weekend ervoor een nieuwe server had gekocht heb ik geprobeerd de data te redden. Dit is deels gelukt als in ik heb de data echter omdat er nogal wat fouten in de code van de oude website zaten heb ik samen met Kevin besloten de website maar weer eens vanaf de grond op opnieuw in te richten.

Dit kan dus nog enkele dagen duren, maar we zijn er druk mee bezig.